Producten

Fiscale aangifte

Wij leveren diverse pakketten waarmee u eenvoudig (elektronisch) aangifte kunt doen bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Elektronische communicatie met de Belastingdienst en de KvK loopt momenteel volledig via het SBR-kanaal (Digipoort).
De berichten worden beveiligd d.m.v. een PKIoverheid Services Servercertificaat.

De coderings- / behandelingskosten bedragen € 10 excl. BTW, eventuele updates zijn gratis.

Onderstaande pakketten zijn uitsluitend te bestellen via het originele ondertekende bestelbiljet.
Klik links in het menu op Bestellen om naar de pagina te gaan waar u het bestelbiljet kunt openen.

Tax OB / ICP

Levering     1e week januari
Prijs€ 60 excl. BTW (Tax OB)
€ 95 excl. BTW (Tax OB + ICP)
€ 20 excl. BTW (SBR Verzendfaciliteit *)

Met Tax OB kunt u aangiften Omzetbelasting elektronisch indienen bij de Belastingdienst.
Het aantal klanten waarvoor u aangifte kunt doen is onbeperkt.
Aangifte is mogelijk per maand, (boekjaar)kwartaal en heel jaar.
Een van de voordelen is dat er geen boekhouding hoeft te zijn om aangifte te kunnen doen (ZZP-ers).

Met de optionele module ICP kunt u de opgaaf IntraCommunautaire Prestaties (ICP) elektronisch indienen.
Het maximaal aantal prestaties per opgaaf is 10.000 (limiet van de Belastingdienst).
Aangifte is mogelijk voor alle nieuwe ICP-tijdvakken (maand, 2-maanden, kwartaal en heel jaar).
Buitenlandse BTW-nummers worden automatisch gecontroleerd op juiste opmaak.

Voor zowel OB als ICP kunnen jaaroverzichten geprint worden.

Dit programma is geschikt voor SBR sinds januari 2013.
Inzenden is mogelijk via een eigen PKIOverheid Services Certificaat,
maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een verzamelcertificaat:

* SBR Verzendfaciliteit: verzamelcertificaat
Als u gebruik wilt maken van de SBR Verzendfaciliteit lees dan eerst de informatie: Klik hier

Tax SBA/SBT (voorheen Tax EKA)

Levering     1e week januari
Prijs€ 60 excl. BTW

Met Tax SBA/SBT (voorheen Tax EKA) kunt u ServiceBerichten Aanslagen en Toeslagen ontvangen.
Het maakt hierbij niet uit hoe de aangifte bij de Belastingdienst is ingediend; via een van de Tax aangiftepakketten, op papier, via de website van de Belastingdienst of via software van een andere leverancier.

Voor de module geldt dat communicatie alleen mogelijk is met een eigen PKIoverheid Services Servercertificaat.
Er kan voor deze module geen gebruik gemaakt worden van een verzamelcertificaat.

Tax Advies

Levering     Eind maart
Prijs€ 100 excl. BTW (versie voor Belastingconsulenten)
€ 130 excl. BTW (versie voor Notarissen)

Met Tax Advies kunt u aangiften Erfbelasting en Schenkingbelasting doen.
Na het invullen van de voor de aangifte relevante gegevens kan een ingevuld aangiftebiljet geprint worden.
Deze aangiftebiljetten worden geaccepteerd door de Belastingdienst.
Tevens wordt de aangifte doorgerekend en kunnen de verwachte aanslagen geprint worden.

Update:
Aangifte Schenkbelasting kan inmiddels elektronisch ingediend worden, niet meer op papier.

Verder bevat Tax Advies, onder andere, de volgende modules: Middeling, Lijfrente, Waarde periodieke uitkeringen, Bloot eigendom / Vruchtgebruik, BV ja of nee, Hoe lang duurt een miljoen, Berekening contante waarde, Annuïteiten lening en Lening met vaste aflossing.

Tax IB

Tax IB wordt geleverd door Tecknow Nederland BV.

Tax VpB

Tax VpB wordt geleverd door Tecknow Nederland BV.