SBR Verzendfaciliteit - verzamelcertificaat

Klanten die niet over een eigen PKIOverheid Services Certificaat beschikken, kunnen gebruik maken van een verzamelcertificaat om aangiften in te dienen bij de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om via een verzamelcertificaat SBA's (de opvolger van de EKA's) te ontvangen van de Belastingdienst.

Tax OB/ICP maakt gebruik van het verzamelcertificaat dat op naam van Tecknow Nederland BV staat en de kosten voor het gebruik ervan worden gefactureerd door Tecknow Nederland BV.
De kosten voor Tax OB/ICP zijn € 20 excl. btw per jaar voor een onbeperkt aantal aangiften/opgaven.

Let op: Het minimale factuurbedrag voor de SBR Verzendfaciliteit is € 50 excl. btw per jaar.
Dit wordt als volgt berekend:
Op basis van uw Tax licenties (IB en/of VpB en/of OB/ICP) worden per licentie de kosten per jaar berekend.
Deze kosten per licentie worden vervolgens opgeteld, rekening houdend met het genoemde minimum.

Aanmelden voor de SBR Verzendfaciliteit kan door een e-mail te sturen naar tax@tecknow.nl
Vermeld in de e-mail naast het feit dat u gebruik wilt maken van de SBR Verzendfaciliteit ook duidelijk uw naam en de NAW-gegevens van uw bedrijf.