Support

Helpdesk

Veel vragen en onduidelijkheden ontstaan omdat de laatste versie/update nog niet geïnstalleerd is.
Controleer dit a.u.b. eerst.

Ondersteuning voor alle Tax pakketten loopt via het volgende e-mailadres:

info@tecknow.tax